Trong các bài viết về cách học tập Tiếng Hàn, lúc này chúng tô trình làng về bảng vần âm Hangul được tạo vày Vua Sejong triều đại Choson với mục đích tạo sự tiện lợi trong học gọi viết đến toàn dân. Bảng vần âm Hangul bao gồm 28 chữ cái với 11 nguyên âm và 17 phụ âm. Trước lúc có Hangul, bạn HQ sử dụng chữ Hán hoặc chữ Idu (giống như chữ nôm ở Việtnam).

Bạn đang xem: 21 nguyên âm tiếng hàn

Khi tạo ra bảng chữ cái Hangul, vua Sejong đã dựa vào sự hài hòa và hợp lý của học thuyết âm dương (yin-yang).

Xem thêm: Tổng Hợp 5+ Cách Ép Cà Rốt Bổ Mắt, Đẹp Da, Mát Lạnh

* chữ cái “ㅇ” thể hiện hình trụ của thiên đường.* Chữ viết ngang như “ㅡ” trình bày mặt khu đất phẳng.* Chữ viết đứng như “l” thể hiện bé người

Đến nay, Hangul có tổng cộng 40 chữ cái, với 21 nguyên âm với 19 phụ âm. Trong đó có 24 chữ cái cơ phiên bản và 16 chữ cái đuợc ghép từ những chữ dòng cơ bản.

*

1. Nguyên âm: 21

Có 8 nguyên âm đơn:ㅏ (a), ㅓ (eo – phát âm là ơ), ㅗ (o – gọi là ô), ㅜ (u – phát âm là u), ㅡ(eu – hiểu là ư), ㅣ(i hiểu là i), ㅐ (ae), ㅔ (e)

Có 13 nguyên âm kép:ㅑ (ya – hiểu là da), ㅕ(yeo – hiểu là dơ), ㅛ (yo – phát âm là dô), ㅠ(yu – phát âm là du), ㅖ (ye – hiểu là de), ㅒ (yae), ㅘ (wa), ㅙ (wae), ㅝ (wo), ㅞ (we), ㅚ (oe), ㅟ (wi), ㅢ (ui)

Cách gõ theo kiểu Hangul Romaja đúng như các bạn thấy làm việc phiên âm ở trên. Để cho dễ nhớ phương pháp phát âm và cách viết, bản thân biết được chế độ như sau:

* Thêm râu như thứ hạng tiếng Việt: ơ thì phiên âm hoặc gõ thêm chữ e vào. Ví dụ: u là u(우), ư vẫn là: ư – eu (으). Rất giản đơn học đề xuất không nào. Tương tự có ô, ơ* Còn nguyên âm kép, ước ao có thứ hạng double thì thêm chữ y vào khi gõ là ra. Ví dụ: a(아), giờ thành da (ya) thì thêm y vào sẽ có dobule ngay: 야

2. Phụ âm: 19

Consonant Nameㄱ giyeok (기역), hoặc kiŭk (기윽) giờ đồng hồ Bắc Hànㄴ nieun/niŭn (니은)ㄷ digeut (디귿), hoặc tiŭt (디읃) (Bắc Hàn)ㄹ rieul/riŭl (리을)ㅁ mieum/miŭm (미음)ㅂ bieup/piŭp (비읍)ㅅ siot (시옷), hoặc siŭt (시읏) (Bắc Hàn)ㅇ ieung/iŭng (이응)ㅈ jieut/chiŭt (지읒)ㅊ chieut/ch’iŭt (치읓)ㅋ kieuk/k’iŭk (키읔)ㅌ tieut/t’iŭt (티읕)ㅍ pieup/p’iŭp (피읖)ㅎ hieut/hiŭt (히읗)ㄲ ssanggiyeok (쌍기역)ㄸ ssangdigeut (쌍디귿)ㅃ ssangpieup (쌍비읍)ㅆ ssangsiot (쌍시옷)ㅉ ssangjieut (쌍지읒)

Cách gõ cho những phụ âm này đã làm được nói ở bài viết về bộ gõ tiếng hàn quốc Hangul Romaja.

3. Cấu tạo từ:

Một từ bỏ trong giờ đồng hồ Hàn bao gồm 2 cấu tạo cơ bản– Phụ âm – Nguyên âm– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

Và được viết theo hướng ngang hoặc chiều dọcNhận xét:

* giờ Hàn Quốc cũng được đánh vần như giờ Việt.Ví dụ: 학생 được đọc là “hak seng” với các ký trường đoản cú tương ứng: ㅎ-h, ㅏ-a, …* Đọc và biết phiên âm của những nguyên âm với phụ âm cơ bản sẽ biết đọc toàn bộ các từ mà mình muốn đọc