Đây là lời tâm sự của một cô bạn của tôi. Nhưng mà tôi cá sau thời điểm nghe dứt những lời này thì tương đối nhiều chàng trai sẽ chột dạ. Và sẽ vậy học cách mở đầu tin nhắn thế nào cho thú vị hơn.

*

“Mình cũng nhạt nên chẳng dám chê ai. Chẳng dám chê ai nên chỉ có thể dám “phục” loại sự vô vi của một vài bạn. Nó thiếu muối đến hơn cả 1 đứa nhạt như bản thân còn đề nghị sợ :))