Bài tập khẳng định phát âm của từ một nội dung phổ cập trong những đề thi hiện nay nay. Trong đó, các câu hỏi về phương pháp phát âm s es vẫn vẫn là một trong các phần gây nhiều khó khăn cho những người học và thí sinh.

Bạn đang xem: Cách phát âm khi thêm s


*

Vì vậy, nội dung bài viết dưới đây sẽ cung ứng kiến thức cùng các cách thức hữu ích để xác minh cách vạc âm s es hiệu quả, đúng đắn trong dạng bài tập này.

Cách vạc âm s es

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi s es mở ra ở danh từ (để thành lập dạng số nhiều), và động từ (để phân tách động từ sinh sống ngôi vật dụng 3 số ít).

Đuôi s es có 3 bí quyết đọc: /s/, /iz/ cùng /z/

Đuôi s es được phát âm là “s” khi tận thuộc từ là: /k/, /f/, /p/, /t/, /Ꝋ/

Đuôi s es được phát âm là “iz” lúc tận thuộc từ là: /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/

Đuôi s es được gọi là “z” trong hầu hết các trường hòa hợp còn lại, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt

Ví dụ một vài trường hợp đặc biệt:

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

baths

/baːθ/

bồn tắm

wreathes

/ri:ð/

bao phủ

stomachs

/"stʌmək/

dạ dày/bao tử

leaves

/li:vz/

lá cây

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi s es thường xuất hiện thêm ở 2 trường hợp:

Danh từ

Được thêm vào thời gian cuối danh từ bỏ đếm được dạng số không nhiều (singular countable nouns) để sinh sản thành dạng số nhiều của danh từ.

Ví dụ:

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

box

/boks/

boxes

chiếc hộp

shoe

/∫u:/

shoes

chiếc giày

candy

/"kændi/

candies

chiếc kẹo

table

/"teibl/

tables

chiếc bàn

There are 3 boxes on the table. (Có 3 dòng hộp bên trên bàn.)

I love her new pair of shoes. (Tôi vô cùng thích đôi giày mới của cô ấy ấy.)

Động từ

Được thêm vào thời gian cuối động tự nguyên thể (bare verbs) để chia động từ ở ngôi thứ ba số ít (thường sử dụng trong thì lúc này đơn - Present Simple).

Ví dụ:

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

watch

/wɒt∫/

watches

xem

play

/plei/

plays

chơi

go

/gəʊ/

goes

đi

Mẹo nhớ biện pháp phát âm s/es:

Người học hoàn toàn có thể ghép những âm tiếp phát triển thành một câu vui nhộn để dễ nhớ như ví dụ bên dưới đây.

Đuôi s es được hiểu là “s” (tận thuộc từ là /k/, /f/, /p/, /t/, /Ꝋ/): Thảo bắt buộc khao phở Tuấn.

Đuôi s es được phát âm là “iz” (tận cùng từ là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/): Sóng giờ chưa sợ zó giông.

Các quy tắc phân phát âm s es với ví dụ

Đuôi s es vào từng ngôi trường hợp đề cập trên sẽ sở hữu được các cách phát âm khác nhau. Bởi vì đó, bên dưới đây nội dung bài viết sẽ giới thiệu một số phép tắc thường gặp mặt để nhận thấy và phân biệt những cách phát âm đuôi s es chũm thể:

Đuôi s/es được gọi là /s/

Đuôi s es được phát âm là /s/ (âm vô thanh) khi âm cuối của từ gốc phát âm là /k/, /f/, /p/, /t/, /Ꝋ/ (các âm vô thanh).

Âm cuối của từ phân phát âm là /k/ hay được viết là:

“k”: cook, book, backpack, etc

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

cook

/kuk/

cooks

nấu ăn

book

/bʊk/

books

sách

backpack

/"bækpæk/

backpacks

cái balo

“ke”: cake, make, lake, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

cake

/keik/

cakes

bánh ngọt

make

/meik/

makes

làm, chế tạo

lake

/leik/

lakes

cái hồ

Âm cuối của từ phạt âm là /f/ thường xuyên được viết là:

“f”: roof, deaf, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

roof

/ru:f/

roofs

mái nhà

deaf

/def/

deafs

điếc

“fe”: safe, etc.

Xem thêm: Facebook Ra Mắt Video Nhìn Lại 1 Năm Trên Facebook Vn, Cùng Nhìn Lại 1 Năm Qua Của Bạn Trên Facebook

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

safe

/seif/

safes

an toàn

“gh”: laugh, cough, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

laugh

/lɑ:f/

laughs

cười

cough

/kɒf/

coughs

ho

Âm cuối của từ phạt âm là /p/ hay được viết là:

“p”: jump, dump, loop, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

jump

/dʒʌmp/

jumps

sự nhảy

dump

/dʌmp/

dumps

bỏ mặc

loop

/lu:p/

loops

vòng, thòng lọng

“pe”: rope , slope, pipe, pipes, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

rope

/rəʊp/

ropes

dây thừng

slope

/sləʊp/

slopes

nghiêng, dốc

pipe

/paip/

pipes

ống/ống sáo/tẩu hút thuốc

Âm cuối của từ phạt âm là /t/ thường được viết là:

“t”: meet, greet, want, wants, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

meet

/mi:t/

meets

gặp

greet

/gri:t/

greets

chào đón

want

/wɒnt/

wants

mong muốn

“te”: kite, plate, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

kite

/kait/

kites

cái diều

plate

/pleit/

plates

cái đĩa

Âm cuối của từ phát âm là /Ꝋ/ thường được viết là:

“th”: booth, cloth, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

booth

/bu:ð/

booths

quán/quầy

cloth

/klɒθ/

cloths

vải

Đuôi s/es được hiểu là /iz/

Đuôi s es được đọc là /iz/ khi âm cuối của từ cội phát âm là /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/:

Âm cuối của từ phát âm là /s/ hay được viết là:

“s”: class, pass, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

class

/klɑ:s/

classes

lớp học

pass

/pɑ:s/

passes

đổ/vượt qua

“se”: case, chase, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

case

/keis/

cases

trường hợp/ca

chase

/t∫eis/

chases

đuổi theo

“ce”: place, race, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

place

/pleis/

places

nơi/chỗ

race

/reis/

races

chạy đua

“x”: box, paradox, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

box

/bɒks/

boxes

chiếc hộp

paradox

/pærədɒks/

paradoxes

điều ngược đời

Âm cuối của từ vạc âm là /ʃ/ thường được viết là:

“sh”: wash, bash, etc

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

wash

/wɒ∫/

washed

rửa

bash

/"bæ∫/

bashes

đập mạnh

Âm cuối của từ phân phát âm là /tʃ/ thường được viết là:

“ch”: watch, witch, etc

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

watch

/wɒt∫/

watches

xem

witch

/wit∫/

witches

mụ phù thủy

Âm cuối của từ phạt âm là /dʒ/ thường xuyên được viết là:

“ge”: judge, fridge, etc

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

judge

/"dʒʌdʒ/

judges

thẩm phán

fridge

/"fridʒ/

fridges

tủ lạnh

Âm cuối của từ phạt âm là /z/ hay được viết là:

“z”: buzz

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

buzz

/bʌz/

buzzes

xì xào

“ze”: laze, gaze, etc

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

laze

/leiz/

lazes

lười biếng

gaze

/geiz/

gazes

nhìn chằm chằm

Đuôi s/es được đọc là /z/

Đa số toàn bộ các trường hợp sót lại (âm hữu thanh như: /b/, /g/, /n/, /m/, etc.) đuôi s es phần nhiều được gọi là /z/ (âm hữu thanh)

VD: see, run, go, play, breathe, etc.

Từ vựng

Phiên âm

Thêm s/es

Nghĩa

see

/si:/

sees

thấy

run

/rʌn/

runs

chạy

go

/gəʊ/

goes

đi

play

/plei/

plays

chơi

breathe

/bri:ð/

breathes

thở

Các luật lệ trên rất có thể được bắt tắt bằng sơ vật dưới đây:

*

Các trường phù hợp ngoại lệ phạt âm s/es

Mặc dù phần nhiều các tự trong giờ Anh đều vâng lệnh các quy tắc trên, tuy vậy vẫn có một số trường hợp đặc biệt quan trọng không dựa trên những quy tắc này. Dưới đó là một số ví dụ hay gặp:

Nguyên mẫu

Thêm s/es

Cách vạc âm

wreath

wreaths

đọc là /riːðz/ mặc dù âm cuối là /Ꝋ/

bath

baths

đọc là /ba:ðz/ dù âm cuối là /Ꝋ/

knife

knives

tuy trường đoản cú gốc bao gồm đuôi “f” mà lại sang dạng số những chuyển thành đuôi “ves”, gọi là /naivz/

leaf

leaves

tương tự trường đúng theo trên

stomach

stomachs

âm đuôi “ch” phát âm là /k/, buộc phải đuôi “s/es” hiểu là /s/

Bài tập phân phát âm s/es

Để nhớ rõ và áp dụng công dụng các phép tắc trên, xong xuôi bài tập bên dưới đây bằng phương pháp chọn từ tất cả phần gạch ốp chân không giống với các từ còn lại:

Câu

A

B

C

D

1

coughs

sings

stops

sleeps

2

signs

profits

becomes

survives

3

walks

steps

shuts

plays

4

wishes

practices

introduces

leaves

5

grasses

stretches

comprises

potatoes

6

desks

maps

plants

chairs

7

pens

books

phones

tables

8

dips

deserts

books

camels

9

miles

attends

drifts

glows

10

mends

develops

values

equals

11

repeats

classmates

amuses

attacks

12

humans

dreams

concerts

songs

13

manages

laughs

photographs

makes

14

dishes

oranges

experiences

chores

15

fills

adds

stirs

lets

16

wants

books

stops

sends

17

books

dogs

cats

maps

18

biscuits

magazines

newspapers

vegetables

19

knees

peas

trees

nieces

20

cups

stamps

books

pens

Đáp án gợi ý:

1. B /z/; sót lại là /s/

2. B /s/; còn sót lại là /z/

3. D /z/; còn sót lại là /s/

4. D /z/; sót lại là /iz/

5. D /z/; sót lại là /iz/

6. D /z/; còn lại là /s/

7. B /s/; sót lại là /s/

8. D /z/; sót lại là /s/

9. C /s/; còn lại là /z/

10. B /s/; sót lại là /z/

11. C /iz/; sót lại là /s/

12. C /s/; còn lại là /z/

13. A /iz/; còn lại là /s/

14. D /z/; sót lại là /iz/

15. D /s/; còn sót lại là /z/

16. D /z/; còn sót lại là /s/

17. B /z/; còn sót lại là /s/

18. A /s/; sót lại là /z/

19. D /iz/; còn lại là /z/

20. D /z/; còn lại là /s/

Tổng kết

Trong giờ đồng hồ Anh, tất cả 3 quy tắc chủ yếu để phát âm s es dựa trên 3 nguyên tắc, thứu tự là /s/, /iz/ cùng /z/. Mỗi bí quyết phát âm có một vài trường hợp đề nghị nhớ, song cũng đều có những trường hợp quan trọng không vâng lệnh quy tắc. Bởi vì đó, thí sinh có thể áp dụng những quy tắc vào phần nhiều các bài xích tập, tuy nhiên vẫn cần đọc thêm một số ngôi trường hợp quan trọng để có được độ đúng chuẩn cao nhất.