Hình vỏ hộp chữ nhật: phương pháp tính diện xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích

Thế nào là hình vỏ hộp chữ nhật? cách tính diện xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ra sao học sinh đã được mày mò trong lịch trình Toán 5, bậc biểu học. Tuy nhiên, phần kiến thức hình học tập này cũng khá nhiều công thức, không phải học viên nào cũng tiện lợi nắm bắt. Hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ giúp đỡ bạn ôn lại mảng kỹ năng hình học tập vô cùng đặc biệt quan trọng này nhé !

I. Cố nào hotline là hình vỏ hộp chữ nhật ?


Related Articles

1, Định nghĩa: 

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật: phương pháp tính diện xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 hình không khí có 6 mặt phần đa là hình chữ nhật. Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Những mặt sót lại đều là mặt mặt của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật


*

2. Tính chất:

Diện tích của hai mặt đối lập trong hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.Chu vi của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bằng nhau.Hình chữ nhật tất cả 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.Các đường chéo có nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm.

I. Công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật

Chu vi hình hộp chữ nhật bởi tổng độ dài tất cả các lân cận và cạnh đáy của hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: P = (a+b+h).4

Trong đó:

a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình hộp chữ nhậth là độ cao hình hộp chữ nhật

Ví dụ: một tờ bìa hình hộp chữ nhất tất cả chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 2m và chiều cao bằng trung bình cùng độ lâu năm của chiều dài với chiều rộng. Hãy tính chu vi của tấm bìa hình hộp chữ nhật đó?

Bài giải:

Chiều cao của tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật là:

(4 + 2 ) : 2 = 3 (cm)

Chu vi của tấm bìa hình hộp chữ nhật kia là:

(4 + 2 + 3 ) . 4 = 36 (cm)

Đáp số : 36 cm

II. Công thức tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

*

Công thức: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b)

Trong đó:

Sxq: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Ví dụ:: cho hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 20m, chiều rộng 7m, độ cao 10m. Tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20+7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

III. Bí quyết tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: cho một phòng học tập hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 7m, chiều rộng là 5m cùng chiều cao của phòng học là 4m. Tính diện tích s toàn phần của căn phòng đó?

Bài giải:

Diện tích xung quanh ở trong nhà học đó là:

2.4.(7+5) = 96(m2)

Tổng diện tích hai đáy của ngôi nhà đó là:

2.7.5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của ngôi nhà đó là:

96+70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

IV. Phương pháp tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao.

V = a x b x c

*

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

+ b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

+ c: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: đến tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 15cm, chiều rộng 9cm, chiều cao 12cm. Tính thể tích của tấm bìa hình hộp chữ nhật đó?

Bài giải:

Thể tích của tấm bài hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

15.9.12 = 420 = 1620 (cm3)

Đáp số: 672 cm3

V.Công thức tính đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật

*

Công thức như sau:

*

Trong đó:

D là độ dài đường chéoa là độ dài hình vỏ hộp chữ nhậtb là chiều rộng hình hộp chữ nhậth là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

VI: bài bác tập vận dụng

Bài 1:

Một bồn nước hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 7 m, chiều rộng bằng 1⁄2 chiều nhiều năm và chiều cao là 1,5 m. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của bể nước đó.

Bài 2:

Một phòng học hình vỏ hộp chữ nhật có form size như sau: dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3 m. Tín đồ ta đề nghị sơn tường và trần nhà của căn chống này biết tổng diện tích các cửa bởi 8,1 m2. Hãy tính diện tích cần quét đánh của căn phòng.

Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh là 420 cm2 và có độ cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Xem thêm: Live Novel Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Light Novel Khác Biệt So Với Anime/Manga Như Thế Nào

Bài 4:

Người ta làm một chiếc hộp bởi bìa hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng 16 centimet và độ cao 12 cm. Tính diện tích bài dùng để triển khai mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)

Bài 5:

Một căn phòng mẫu thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người ta ý muốn quét vôi vào những bức tường bao quanh và nai lưng của căn phòng đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu m2 , biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Bài 6:

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25 cm, chiều rộng 15 centimet và độ cao 12 cm.

b) Chiều lâu năm 7,6 dm, chiều rộng lớn 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều nhiều năm 4/5 m, chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 cm.

Bài 7:

Một mẫu hộp bằng tôn (không bao gồm nắp) hình dạng hộp chữ nhật có chiều lâu năm 30 cm, chiều rộng đôi mươi cm, độ cao 15 cm. Tính diện tích s tôn dùng để gia công cái vỏ hộp đó. (không tính mép hàn).

Bài 8:

Một chiếc hộp những thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều dài trăng tròn cm, chiều rộng 15 centimet và độ cao 10cm. Chúng ta Bình dán giấy red color vào những mặt bao phủ và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích s giấy màu nào to hơn và to hơn bao nhiêu xăng – ti -mét vuông?

Hướng Dẫn Giải những Bài Tập

Bài 1: các em giải bài tập này như sau:

– bước 1: search chiều rộng của bể nước– cách 2: Tìm diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần bằng công thức đang có.

Bài 2:

* bí quyết làm: ko kể diện tích cửa thì diện tích s xung quanh phòng học đó là diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài, chiều rộng lớn và chiều cao như đề bài bác đã cho.

– diện tích s cần quét sơn của phòng học sẽ bằng diện tích s cần quét sơn bao bọc (trừ diện tích s cửa) cùng với diện tích một lòng (trần nhà).

* bài bác giải mẫu:

Diện tích bao quanh phòng học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích nai lưng nhà ở trong nhà là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích đề nghị quét sơn của nhà học kia là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 3:

Vì diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh phân tách cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 4:

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp đó là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 5:

Bài giải:

Diện tích bao quanh của căn phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của hộ gia đình là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Bài 6:

a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Bài 7:

Diện tích bao quanh của dòng hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x đôi mươi = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để triển khai cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Bài 8:

Tính diện tích s giấy màu sắc vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích s giấy màu sắc đỏ, tức diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu quà là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Đáp số: 100 cm2

Bài 1: Một bể chứa những thiết kế hộp chữ nhật.Chiều rộng cùng chiều nhiều năm tỉ lệ cùng với 4 và5,chiều rộng và chiều cao tỉ lệ cùng với 5 với 4.Thể tích của bể chứa là 64cm3. Tính chiều dài, chiều rộng, độ cao của bể.

Bài 2: diện tích s toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Tính thể tích củahình lập phương đó.

Bài 3: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 phương diện là 6 hình thoi bằng nhau, cạnh bằng 5 cm.Biết0BAD 60. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp.

Bài 4: Một phòng học tập hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 8m, chiều rộng lớn 5m, chiềucao 4m. Người ta định quét vôi phía trong của cả trần nhà. Hỏi số tiền bắt buộc trả làbao nhiêu,biết rằng phòng kia hai cửa ra vào form size 2,2m x 1,2m và tứ cửasổ kích cỡ 1,4m x 0,8 m và giá bán quét vôi là 1050đ một mét vuông.

Bài 5: Một khách thuê mướn thợ sơn khía cạnh trong và mặt ngoài một chiếc thùng fe không có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 1,3m; chiều rộng 0,8m; độ cao 1,5m. Hỏi bạn ấy đề nghị trả bao nhiêu tiền nhằm sơn loại thùng đó, hiểu được tiền tô 1m2 là 35000 đồng?

Bài 6: Người ta xây dựng tường rào xung quanh một chiếc hồ hình chữ nhật có chiều lâu năm 45m, chiều rộng hèn chiều lâu năm 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn không còn 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết toàn bộ bao nhiêu tiền?

Câu 7: Một căn phòng ngoại hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Bạn ta mong muốn quét vôi các bức tường xung quanh và è của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Vậy là các bạn vừa được ôn lại phần kiến kiến hình hộp chữ nhật vô cùng đặc trưng rồi cần không? lúc này các công thức tính chu vi hình hộp chữ nhật, diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhât… chắc chúng ta đã nắm rõ rồi. Kế bên ra, các công thức tính chu vi và mặc tích hình tròn cũng sẽ được Zicxzbooks.con ra mắt rất đưa ra tiết. Bạn có thể tìm gọi thêm.