Phần mượt chỉnh sửa hình ảnh nào dễ học nhất? Lightroom hay Photoshop? đa phần sẽ trả lời ngay “Photoshop”