Xuất xứViệt Nam
Quy cáchChai 250ml
Thương hiệuHoa Linh
Thành phầnBồ kết, Cải xoong, Dầu ô liu, Ginkgo Biloba, Hà thủ ô, Hoa ngũ sắc, Lá dâu tằm, Mần trầu, trung bình ma, Tóc vệ nữ, vi-ta-min E

Dầu gội thuốc Nguyên Xuân được phối kết hợp từ 13 vị dược liệu cổ truyền, với lại tính năng giúp hồi sinh tóc hỏng tổn, sút tóc khô xơ, dưỡng domain authority đầu, bớt rụng tóc, cung ứng mọc tóc mới.


95.000₫","sku":"SP004479","variation_description":"","variation_id":98227,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_chai":"Xanh du01b0u01a1ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":110000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh","caption":"Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh","url":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","alt":"Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh","src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":46558,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"110.000₫","sku":"SP004481","variation_description":"","variation_id":98228,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chai":"u0110u1ecf","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000,"display_regular_price":95000,"image":"title":"dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh","caption":"Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh","url":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","alt":"Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh","src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://yduocpnt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":46558,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000₫","sku":"SP004480","variation_description":"","variation_id":98229,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
ChaiChọn một tùy chọnXanh láXanh dươngĐỏVàng

Bài viết liên quan