Bài viết dưới đâyBizfly Cloudsẽ hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể về áp dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm cơ sở dữ liệu trong excel

Cú pháp chung của nhóm hàm đại lý dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

Database: địa chỉ cửa hàng vùng đại lý dữ liệu.Field: cột bắt buộc tính vào vùng cơ sở dữ liệu, hoàn toàn có thể sử dụng tên cột hoặc số vật dụng tự cột trong database.Criteria: showroom vùng tiêu chuẩn.

Cho bảng hiệu quả học tập của sv như sau:

*

Cơ sở tài liệu minh họa cho các hàm các đại lý dữ liệu


1. Hàm DAVERAGE

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)Chức năng: Tính vừa phải cộng những giá trị số trong cột (field) của cửa hàng dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: Tính vừa đủ cộng của các sinh viên có hiệu quả >=5.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) công dụng là 7.3.

2. Hàm DCOUNT

Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)Chức năng: Đếm những ô đựng giá trị số vào cột (field) của của đại lý dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: cho thấy thêm số sinh viên phụ nữ có hiệu quả đạt (>=5).Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 3.

Xem thêm: Câu Đố Vui Đuổi Hình Bắt Chữ Đoán Tên Trò Chơi Dân Gian, Bắt Chữ On The App Store

3. Hàm DCOUNTA

Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> công dụng là 0.Chức năng: Đếm các ô ko rỗng vào cột (field) của đại lý dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

4. Hàm DGET

Cú pháp: DGET(database, field, criteria)Cú pháp: Trích ra một giá trị trong cột (field) của đại lý dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: cho thấy thêm tên sinh viên nàng có hiệu quả >=8Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) ->kết quả là “Thùy”.

5. Hàm DMAX

Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)Chức năng: Trả về quý hiếm số lớn số 1 trong cột (field) của cửa hàng dữ liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: cho biết điểm kết quả tối đa của sinh viên“Nam” học ngành “Truyền thông cùng mạng đồ vật tính”.Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> kết quả là 7.9.

6. Hàm DMIN

Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)Chức năng: Trả về trị số nhỏ nhất vào cột (field) của các đại lý dữ liệu thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh chỉ định.Ví dụ: cho thấy điểm tác dụng thấp nhất của sinh viên đàn bà học ngành kế toán – Kiểm toánLập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) tác dụng là 3.8.

7. Hàm DPRODUCT

Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)Chức năng: Trả về tích các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: cho vùng dữ liệu

*

Yêu cầu: tính tích những giá trị Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

*

Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) công dụng là 162,000,000.

8. Hàm DSUM

Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)Chức năng: Trả về tổng những giá trị số vào cột (field) của các đại lý dữ liệu vừa lòng tiêu chuẩn chỉ định.Ví dụ: mang đến bảng doanh số từng món đồ đã bán trong quý 1.

*

Yêu cầu: cho thấy doanh số bán được hồi tháng 2 của mặt hàng máy lạnh cùng máy giặt của hãng sản xuất LG.Thực hiện: Lập vùng tiêu chuẩn:

*