Trong Excel họ có các hàm dùng để lấy giá trị thời gian thực như hàm NOW, TODAY và hàm xác minh giờ là TIME. Tuy nhiên việc thực hiện những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn luôn phải đo lường và thống kê những hàm này liên tục. Vậy tất cả cách nào để thay thế cách áp dụng những hàm này nhưng vẫn đạt hiệu quả như mong muốn? Hãy cùng Học Excel Online khám phá qua bài viết này.Trước hết các chúng ta cũng có thể xem lại bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời gian trong Excel và cách áp dụng hàm NOW và TIME để chèn thời gian


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA thế cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo thành 1 giá bán trị thời gian theo đúng thời gian thực, tất cả cả Ngày/tháng/năm với giờ:phút:giây.Ví dụ:
*
*
*
*
*
*
*
Như vậy với 3 câu lệnh vào VBA, họ hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế được các hàm NOW, TODAY, TIME để rất có thể làm vấn đề với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là một biện pháp rất tác dụng giúp file Excel của người sử dụng tăng tốc độ tính toán, giảm các công thức động trong Excel.Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo 1 số bài viết cùng chủ đề thời gian như:Tự động điền thời hạn theo toàn bô ngày