Excel cho yduocpnt.edu.vn 365 Excel mang lại yduocpnt.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm SUMPRODUCT trả về tổng của tổng của các dải ô hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là nhân tuy vậy cũng hoàn toàn có thể thực hiện phép nhân, phép trừ và phép chia.

Bạn đang xem: Hàm sumproduct là hàm gì

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMPRODUCT để trả về tổng lệch giá cho một loại mặt hàng đã mang đến và kích cỡ:

*

Hàm SUMPRODUCT khớp tất cả các biểu thị của Mục Y/Kích độ lớn M cùng tính tổng chúng, vì vậy với lấy ví dụ này, 21 cùng 41 bằng 62.

Cú pháp

Để áp dụng phép tính mặc định (phép nhân):

=SUMPRODUCT(array1, , , ...)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT bao gồm các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array1

Bắt buộc

Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

, ,...

Tùy chọn

Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Để triển khai các phép toán số học tập khác

Dùng SUMPRODUCT như thông thường nhưng sửa chữa dấu phẩy bóc tách các đối số mảng bằng toán tử số học tập mà bạn muốn (*, /, +, -). Sau khi đã thực hiện toàn bộ các thao tác, kết quả sẽ được xem tổng như bình thường.


Lưu ý: Nếu chúng ta sử dụng những toán tử số học, hãy xem xét đặt các đối số mảng trong dấu ngoặc solo và áp dụng dấu ngoặc solo để nhóm các đối số mảng để kiểm soát và điều hành thứ tự của những phép tính số học.


Chú thích

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ: =SUMPRODUCT(C2:C10;D2:D5) đang trả về lỗi do các phạm vi không thuộc kích cỡ.

Hàm SUMPRODUCT coi các mục nhập mảng không hẳn dạng số là số không.

Xem thêm: Điện Thoại Xiaomi Tốt Không ? Có Nên Mua Điện Thoại Xiaomi 2022?

Để đạt ngưỡng tốt nhất, không nên sử dụng SUMPRODUCT cùng với tham chiếu cột đầy đủ. Hãy suy xét đến =SUMPRODUCT(A:A,B:B), tại đây hàm vẫn nhân 1.048.576 ô trong cột A cùng với 1.048.576 ô vào cột B trước khi cộng chúng. 

Ví dụ 1

*

Để tạo công thức bằng danh sách mẫu của shop chúng tôi ở trên, nhập =SUMPRODUCT(C2:C5,D2:D5) và nhấn Enter. từng ô trong cột C được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột D và công dụng được cộng lại. Tổng số tiền cài đặt thực phẩm là $78,97.

Để viết công thức dài hơn mang lại cho mình cùng một kết quả, hãy nhập =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 và nhấn Enter. sau khoản thời gian nhấn Enter, hiệu quả sẽ như nhau: $78,97. Ô C2 được nhân với D2 và kết quả của ô này được cộng vào hiệu quả của ô C3 lần với ô D3 v.v.

Ví dụ 2

Ví dụ sau đây sử dụng SUMPRODUCT nhằm trả về tổng doanh thu ròng của đại diện thay mặt bán hàng, vào đó cửa hàng chúng tôi có cả tổng lợi nhuận và ngân sách chi tiêu của đại lý. Vào trường hòa hợp này, cửa hàng chúng tôi đang sử dụng một bảng Excel, thực hiện tham chiếu có kết cấu thay vày phạm vi ô Excel chuẩn. Ở đây bạn sẽ thấy phạm vi Doanh số, chi tiêu và Đại lý được tham chiếu theo tên.

*

Công thức là: =SUMPRODUCT(((Table1)+(Table1))*(Table1=B8)) và trả về tổng của tất cả các lệch giá và chi phí cho cửa hàng đại lý được liệt kê trong ô B8.

Ví dụ 3

Trong lấy ví dụ như này, shop chúng tôi muốn trả về tổng cộng một mặt hàng cụ thể vị một khu vực nhất định bán. Trong trường hợp này, khu vực phía Đông đã chào bán bao nhiêu trái anh đào?

*

Ở đây, cách làm là: =SUMPRODUCT((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Trước tiên, nó nhân số lần lộ diện của Đông cùng với số lần lộ diện quả anh đào trùng khớp. Cuối cùng, hàm tính tổng giá bán trị của các hàng tương ứng trong cột Doanh số. Để xem cách Excel đo lường giá trị này, hãy lựa chọn ô công thức, rồi đi đến phương pháp > trị công dụng > đánh giá.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.