Để xác xác định trí của người sử dụng khi dấn chỉ đường, thiết lập cấu hình cuộc hứa hẹn và các tính năng khác, Dịch vụ xác định sử dụng tin tức (khi gồm sẵn) từ các mạng lưới GPS, liên kết Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn thể và mạng di động của bạn. Khi một ứng dụng sẽ sử dụng thương mại & dịch vụ định vị, lộ diện trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Mở vị trí trên iphone

Khi bạn tùy chỉnh iPhone, chúng ta được hỏi xem có muốn bật Dịch vụ định vị không. Sau đó, chúng ta có thể bật hoặc tắt thương mại dịch vụ định vị bất kỳ lúc nào.

Lần thứ nhất ứng dụng có tài liệu vị trí từ iPhone, bạn nhận được một yêu mong với giải mã thích. Một số ứng dụng rất có thể yêu cầu vị trí của bạn chỉ một lượt duy nhất. Các ứng dụng khác rất có thể yêu cầu bạn chia sẻ vị trí của mình bây chừ và vào tương lai. Dù các bạn cấp phép hoặc không đồng ý quyền truy vấn đang diễn ra vào địa chỉ của mình, bạn cũng có thể thay đổi quyền truy cập của vận dụng sau này.

*

Nếu bạn không bật Dịch vụ xác định khi thiết lập cấu hình iPhone thứ 1 tiên, hãy đi tới cài đặt  >Quyền riêng biệt tư và Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị, tiếp đến bật thương mại dịch vụ định vị.


Đi tới cài đặt  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > dịch vụ định vị.

*

Để xem xét lại hoặc chuyển đổi cài để quyền truy cập cho một ứng dụng hoặc coi lời lý giải cho bài toán yêu cầu thương mại dịch vụ định vị, hãy đụng vào ứng dụng.

Để được cho phép một ứng dụng áp dụng vị trí ví dụ của bạn, hãy để Vị trí đúng chuẩn ở tâm lý bật. Để chỉ chia sẻ vị trí ngay sát đúng của người sử dụng – hoàn toàn có thể đủ cho áp dụng không nên vị trí đúng đắn của bạn – hãy tắt Vị trí chủ yếu xác.

Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Noel 2022 Ngày Bao Nhiêu? Giáng Sinh Là Ngày Gì


Ghi chú: Nếu bạn đặt quyền truy cập cho một áp dụng thành Hỏi trong lượt tiếp theo, bạn được yêu thương cầu bật lại Dịch vụ xác định trong lần tiếp sau ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để khám phá cách ứng dụng thứ ba áp dụng thông tin đang yêu cầu, hãy xem lại các lao lý và cơ chế quyền riêng tứ của ứng dụng. Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của yduocpnt.edu.vn ra mắt về quyền riêng tư và dịch vụ thương mại định vị.


Khi bạn được cho phép một ứng dụng luôn luôn sử dụng vị trí của công ty trong nền, bạn có thể nhận được chú ý về việc sử dụng tin tức đó của ứng dụng. (Những chú ý này cho phép bạn biến đổi quyền, nếu như bạn muốn). Trong số cảnh báo, một bản đồ hiển thị những vị trí vừa mới đây mà áp dụng đã truy cập.

Để ẩn bản đồ, hãy đi tới thiết đặt  > Quyền riêng tư và Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị > lưu ý vị trí, sau đó tắt bạn dạng đồ trong chú ý vị trí.

Với thiết đặt được tắt, bạn thường xuyên nhận được những cảnh báo vị trí, nhưng bản đồ ko hiển thị.


Một số thương mại dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như gợi ý dựa bên trên vị trí và quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng dịch vụ thương mại định vị.

Để xem tâm trạng của từng dịch vụ, để nhảy hoặc tắt Dịch vụ định vị cho từng thương mại & dịch vụ hoặc nhằm hiển thị trong thanh tâm lý khi các dịch vụ khối hệ thống đã bật sử dụng vị trí của bạn, hãy đi tới setup  > Quyền riêng biệt tư và Bảo mật > dịch vụ thương mại định vị > dịch vụ hệ thống.