*

Muốn xoá cột em thực hiện:

A. Chọn cột nên xóa, nhấn phím Delete

B. Chọn cột nên xóa, vào Edit lựa chọn Delete

C. Lựa chọn cột nên xóa, thừa nhận phím Enter

D. Chọn cột đề nghị xóa, vào Edit chọn Columns


*

*

để xóa cột, hconj cột phải xóa rồi thực hiện

A. Dìm phím DELETE B. Sử dụng phím ENTER

C. Lựa chọn EDIT→DELETE D. Vào FORMAT→DELETE


Câu 48Muốn xoá một hoặc nhiều cột em thực hiện:

a. Lựa chọn 1 hoặc các cột, dìm phím delete

b. Chọn 1 hoặc nhiều cột, dìm phím Enter.

Bạn đang xem: Muốn xóa một hoặc nhiều cột em thực hiện

c. Chọn một hoặc nhiều cột, vào edit, lựa chọn delete

d. Câu a cùng b đúng


ý muốn xóa cột Toán, em thực hiện:A. Nháy buộc phải vào thương hiệu cột Toán, chọn Insert.B. Nháy phải vào trong 1 ô của bảng tính, chọn DeleteC. Lựa chọn cả bảng tính, nháy phải chuột vào bảng tính,chọn Delete D. Chọn cột Toán , mở bảng lựa chọn Edit và chọn Delete

Trong Microsofl excel 2003, hy vọng xóa một cột bất cứ ta thực hiện thao tác nào

A.Vào edit->delete

B.nhấn phím delete trên bàn phím

C. Nhấn phím backspace bên trên bàn phím

D. Toàn bộ đều đúng


Câu 15. Hiệu quả khi nháy chuột lựa chọn cột G tất cả chứa dữ liệu, sau đó nháy chuột bắt buộc và chọn nút lệnh Delete là ? A, Xuất hiện câu hỏi “Cột tất cả chứa dữ liệu . Chúng ta có chắc chắn muốn xóa” B. Cột G sẽ ảnh hưởng xóa C. Cột F cũ hiện nay là cột G D. Cột H cũ hiện giờ là cột G

Câu 15. Kết quả khi nháy chuột lựa chọn cột G gồm chứa dữ liệu, tiếp nối nháy chuột đề xuất và chọn nút lệnh Delete là ?

A, Xuất hiện thắc mắc “Cột gồm chứa dữ liệu . Các bạn có chắc chắn muốn xóa”

B. Cột G sẽ bị xóa

C. Cột F cũ bây giờ là cột G

D. Cột H cũ hiện nay là cột G


Muốn xóa một cột, ta lựa chọn cột đề nghị xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Muốn xóa một cột, ta lựa chọn cột đề nghị xóa rồi thực hiện lệnh làm sao sau đây?

A. Edit / clear

B. Edit / paste

C. Edit / Cut

D. Edit / Delete


Câu 15: mong mỏi xóa hẳn một hàng thoát khỏi trang tính, ta chọn hàng cần xóa và thực hiện lệnh nào?

A. Nhấn Phím Delete. B. Home, Cells, .

C. Home, Cells, . D. Home, Cells, .

Xem thêm: Uống Vitamin C Đúng Cách - Chuyên Gia Giải Đáp Cụ Thể Nhất


+Insert.+B.+Nháy+chọn+một+cột+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+Insert.+C.+Nháy+chọn+một+hàng+và+chọn+thẻ+lệnh+Home+—>+De...">

Câu 1: Để chèn thêm 1 cột ta thực hiện:A. Nháy chọn 1 hàng và lựa chọn thẻ lệnh home —> Insert.B. Nháy lựa chọn 1 cột và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Insert.C. Nháy lựa chọn 1 hàng và lựa chọn thẻ lệnh trang chủ —> Delete.D. Nháy lựa chọn 1 cột và chọn thẻ lệnh home —> Delet.


Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Khi lựa chọn 1 hàng ta nháy cần chuột lựa chọn tên sản phẩm đó.B. Khi chọn một cột ta nháy đề xuất chuột lựa chọn tên cột đó.C. Nếu buộc phải chọn các cột tiếp tục thì dìm giữ rồi kéo thả con chuột từ tên cột đầu đến têncột cuối.D. Khi lựa chọn một ô ta nháy cần chuột lựa chọn ô đó.