Excel mang đến yduocpnt.edu.vn 365 Excel đến yduocpnt.edu.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel hỗ trợ hàm DATEDIF để cung ứng sổ làm việc trước đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán các tác dụng không đúng trong một vài kịch phiên bản nhất định. Sung sướng xem mục sự cố gắng đã biết của nội dung bài viết này để hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Tính tháng trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt cho ngày ở đầu cuối hoặc ngày xong xuôi khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn có nhu cầu trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong vòng thời gian.

"M"

Số mon hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong khoảng thời gian.

"MD"

Sự biệt lập giữa những ngày trong start_date với end_date. Đã bỏ qua tháng và năm của ngày.

Xem thêm: Mây Trắng Bay Qua Khi Trăng Dần Lan, Trăng Về Thôn Dã (St: Hoài An)


Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn tránh việc sử dụng tham đối "MD", vì có những số lượng giới hạn đã biết đi kèm theo theo. Hãy xem mục các sự cố đã biết dưới đây.


"YM"

Sự khác hoàn toàn giữa các tháng trong start_date với end_date. Đã bỏ qua ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự khác hoàn toàn giữa các ngày vào start_date và end_date. Đã bỏ lỡ năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri thường xuyên để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF hết sức hữu ích trong số công thức khi chúng ta cần đo lường và thống kê độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" rất có thể cho công dụng là số âm, số không hoặc tác dụng không chủ yếu xác. Nếu như bạn đang kiếm tìm cách đo lường và thống kê các ngày sót lại sau mon tròn cuối cùng, đấy là một phương án thay thế:

*

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.