Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Top 6 trang web dịch tiếng pháp online miễn phí, chính xác

*
*
*

Từ điển Pháp Việt.French-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra tự điển thuận lợi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển biểu đạt
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thứ tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ko kể
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : tự điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Những Lời Chúc Ngày Mới Hay

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish